DSQ revised met RAND36 - DLV20140509 (v1.1)

Wilt u bij de volgende vragen (13 - 66) aangeven hoe vaak elk symptoom optrad en wat de ernst was gedurende de laatste 6 maanden. Kies steeds 1 waarde voor frequentie en 1 waarde voor de ernst. Graag invullen van links naar rechts.
Ernst

Hoe ernstig was dit symptoom gedurende de laatste 6 maanden?
Symptomen
Frequentie

Hoe vaak had u dit
symptoom gedurende de
laatste 6 maanden?

RAND36 SURVEY

In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste hokje te kiezen? Wanneer u twijfelt over het antwoord op een vraag, probeer dan het antwoord te geven dat het meest van toepassing is.
3. De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden. Wordt u door uw gezondheid op dit
moment beperkt bij deze bezigheden? Zo ja, in welke mate?ja
4. Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken één van de volgende
problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden?
5. Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld door dat u zich depressief of angstig voelde), de afgelopen weken één van de volgende problemen bij uw werk of dagelijkse bezigheden?
9. Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord kiezen dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld?

Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken:
11. Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de volgende uitspraken voor uzelf vindt.