Tot nu was het focus van het CVS/ME Medisch Centrum gericht op goede en steeds betere diagnostiek. Wij hebben daarin recent stappen gezet met de splitsing in “patiëntenzorg” en “arbeid en uitkering”, met de individualisering van de testen en met de uitbreiding van het onderzoek met de meting van de endotheel functie, met de OURA ring en met de meting van ketonen (onderzoek naar aminozuren als brandstof voor de energie).

Nu zijn wij zover dat wij onze aandacht ook meer gaan richten op de behandeling van CVS/ME.

Wij hebben in de behandeling voor drie pijlers gekozen:

  1. Behandeling van de stofwisselingsstoornis met, zo mogelijk, de oorzaak.
  2. Uitbreiding van activiteiten op een verantwoorde wijze.
  3. Aandacht voor het dragen van de last van het chronisch ziek zijn.

U hoeft daarvoor niet naar Amsterdam te komen, het wekelijks of tweewekelijks contact verloopt via de telefoon, eventueel met Skype. U spreekt met onze ervaren doktersassistente. Zij regelt zo nodig overleg met een specialist over uw vragen.

Voor het starten van medicatie, houdt Inna de Jong, arts, zelf ook contact.