Wat is moeheid?

Het signaal “moe” wordt door de hersenen gegenereerd. Het is een zeer basaal biologisch gegeven dat bij zeer eenvoudige dieren aantoonbaar is. Het hoort thuis in dezelfde groep als honger, dorst en pijn. Dit zijn signalen die als negatief worden ervaren en leiden tot verandering van gedrag, waarna het signaal uitdooft.

Bij pijn kennen we meer mogelijke oorzaken, maar bij moeheid is het aantal oorzaken nog vele malen groter.

Bij een systematisch onderzoek is een ordening van oorzaken nodig. Wij kozen voor een schema waarbij in de eerste stap een onderscheid wordt gemaakt tussen moeheid met of zonder fysieke inspanningsbeperking. Deze keuze is arbitrair, maar in de praktijk redelijk bruikbaar. Voorbeelden van moeheid zonder fysieke beperking zijn moeheid bij depressie, slaapstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Moeheid met inspanningsbeperking is terug te leiden tot problemen met de regeneratie van ATP. De belangrijkste indeling betreft stoornissen in het productiesysteem, in het regulatiesysteem of in de aanvoer van grondstoffen. Bij de laatste vorm is een onvoldoende aanvoer van zuurstof de meest voorkomende oorzaak.

CVS /ME is een vorm van chronische moeheid die gepaard gaat met een onvoldoende regeneratie van ATP. Er zijn aanwijzingen dat de oorzaak moet worden gezocht in het persisteren van een ziekte toestand in het organisme. De orgaanfuncties zijn normaal, maar de interacties van de organen en systemen zijn aangepast aan het “ziek zijn”. Deze toestand is, volgens recent onderzoek bij postvirale CVS, stabiel. Beperking van de fysieke inspanningscapaciteit kan verklaard worden door een verminderde aanpassing van de bloedstroom bij inspanning of downregulatie van de ATP regeneratie. Voor beide is wat te zeggen. Differentiaal diagnostisch moet het voortduren van de oorzaak, zoals een chronische infectie, allergie of auto-immuunziekte ziekte overwogen worden.

De malaise na inspanning treedt later op in de tijd en komt overeen met het moment waarop de reparatie start en bij gezonden spierpijn optreedt.

Vragen?

Verdere informatie over onze werkwijze en research vindt u hier:

Heeft u nog vragen na deze informatie gelezen te hebben?
Neem dan contact met ons op.