Overzicht van het onderzoek van het CVS/ME centrum, wat kunt u verwachten in de 7 maanden:

In de eerste maand krijgt u alleen testen

 • Vragenlijsten over uw voorgeschiedenis, algemene klachten en de dePaul symptomen vragenlijst voor ME/CVS.
 • Een videoconsult waarin een algemene en sociale anamnese en beantwoording van administratieve vragen.
 • Een consult in het centrum, of eventueel per video met de arts waarin een speciële anamnese, dus vragen over medische zaken en beantwoording van medische vragen.
 • In het centrum testen op de snelheid van reageren en denken, een kanteltafel test, een handdynamometer test, een test voor chronische hyperventilatie in rust, een ECG en een test voor een convergentiestoornis van de ogen. Eventueel worden de testen, voor zover mogelijk, in aangepaste vorm thuis gedaan.
 • Een herhaling van de handdynamometer test na betahydroxybutyraat.
 • Een herhaling van de handdynamometer test na oxaalacetaat.
 • Een videoconsult of een gesprek met de arts in het centrum met bespreking van de uitslagen tot dat moment.

In de volgende 6 maanden zoeken wij met u naar de beste behandeling

 • Kan het onderzoek uitgebreid worden als daar aanleiding voor is.
 • Hebt u met de arts of de assistente eenmaal per 3 weken overleg over het effect van de behandeling met medicijnen en supplementen die uw klachten verminderen en uw energie verbeteren. De keuze van de medicijnen en supplementen en de volgorde bepaalt de arts in overleg met u.
 • Worden de testen uit de eerste maand herhaald indien nodig.
 • Gebruikt u een Fitbit van ons of uw eigen horloge om veranderingen vast te leggen. De maandrapporten, die u via de app krijgt en beheert, worden in de 3-wekelijkse gesprekken besproken.

Multidisciplinaire behandeling

Wij hebben de mogelijkheid voor een multidisciplinair overleg via de video met u en uw behandelaars, zoals huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en andere betrokkenen. Dit overleg vindt meestal tweemaal per jaar plaats. Deze vorm biedt naar onze mening de beste multidisciplinaire behandeling.

Vragen?

Verdere informatie over CVS/ME en onze research vindt u hier:

Formulieren invullen en beveiligde e-mail versturen

Wij behandelen kinderen altijd in overleg met de kinderarts en/of huisarts.

AANMELDING

Het zieke en lege gevoel van moeheid dat wij kennen van CVS/ME komt ook voor bij andere ziekten. Daarom is het belangrijk dat u goed onderzocht bent. In de VS en Europa hebben experts een lijst opgesteld van laboratorium onderzoeken die daarvoor nodig worden geacht. Dit houdt niet in dat CVS/ME een ziekte bij uitsluiting is, maar het dient om andere gelijkende ziekten uit te sluiten.

Het onderzoek begint thuis met het beantwoorden van vragen over de voorgeschiedenis en het invullen van vragenlijsten. De formulieren hiervoor kunt u online downloaden en ingevuld aan ons retourneren met het gebruik van het wachtwoord. Het resultaat van de vragenlijsten is voor ons zeker niet alles bepalend. Het geeft niet meer dan een richting, wij stellen geen diagnose met vragenlijsten. De laboratorium onderzoeken die wij vragen zijn bedoeld om oorzaken van moeheid en beperkingen uit te sluiten waarvoor de huisarts of andere specialisten een behandeling kunnen geven.

 

Voor het eerste bezoek lezen wij de antwoorden zodat we voorbereid aan het gesprek beginnen. We vragen u daarom de vragenlijsten een week voor het bezoek in te vullen.

Wij vragen u om voordat u bij ons komt laboratoriumonderzoek te laten uitvoeren via uw huisarts. Mogelijk zijn er afwijkende waarden die aanleiding zijn om eerst een andere specialist te raadplegen. Wij kunnen het onderzoek ook aanvragen, maar dan worden de kosten niet vergoed door uw verzekering.

Onderstaande bepalingen altijd laten uitvoeren:

 • BSE
 • CRP
 • Bloedbeeld volledig: Hb, Ht, RDW,MCV,MCH, MCHC
 • Leukocyten + differentiatie
 • Natrium
 • Kalium
 • Calcium
 • Magnesium
 • Anorg.fosfaat
 • Ferritine
 • Serum Fe
 • Creatinine
 • Ureum
 • ASAT, ALAT, y-GT
 • Alkalische Fosfatase
 • Albumine
 • LDH
 • Glucose Nuchter
 • HbA1C
 • Creatine Kinase (CK)
 • Vitamine B12
 • Foliumzuur
 • Vitamine D3
 • TSH, FT4
 • Cortisol 9.00 uur


Op indicatie laten bepalen:

 • NT-ProBNT
 • IgA, IgG, IgM, IgE

Indien B12 < 150 Pmol/L:

 • Methylmalonzuur, Homocysteïne, Holo-TC

Bij ijzerstatus verlaagd:

 • Transferrine, Transferrine-saturatie

Bij verdenking glutenallergie:

 • Anti-tTGA

Indien FT4 verlaagd/laag N:

 • FT3

Bij verdenking auto-immuniteit:

 • Anti-CCP
 • ANF
 • anti-TPO , anti-TG

Bij verdenking infectie:

 • EBV IgG. IgM
 • CMV IgG, IgM
 • Toxoplasmose IgG, IgM
 • Hepatitis B/C
 • HIV
 • Q-koorts PCR, IgG, IgM
 • Borrelia Burgdorferi IgG, IgM

KOSTEN

Het centrum maakt geen winst.

De kosten voor het onderzoek en de behandeling zijn gebaseerd op de kosten van het centrum en het aantal patiënten dat per jaar het centrum kan bezoeken.

Het eerste deel van het onderzoek duurt een maand. In deze maand hebt u tweemaal contact met de arts en worden testen gedaan. De maand wordt afgesloten met een gesprek met de arts over het resultaat van de onderzoeken. U en de huisarts krijgen een schriftelijk verslag, met een plan voor verder onderzoek en een behandelplan.

In de 6 maanden daarna wordt onderzocht welke middelen uw conditie verbeteren en uw klachten en symptomen verminderen. U hebt dan elke 3 weken contact met de assistente, afgewisseld met de arts. Zo vaak als nodig is worden testen herhaald en u krijgt een fitness horloge om uw ervaring aan te vullen met objectieve metingen.

Wij merken in de gesprekken dat het voor veel mensen moeilijk is om het bedrag te betalen dat wij nodig hebbe voor het onderzoek en de behandeling. Daarom hebben wij besloten om het bedrag niet meer in deze vorm te vragen, maar alleen zo gespreid dat het voor iedereen zoveel mogelijk betaalbaar is.

Kosten tijdens de behandeling zijn € 150 per maand. Overleg met ons als u een andere regeling nodig hebt.

Na deze periode is een abonnement op behandeling mogelijk van € 25, of € 10, afhankelijk van de intensiteit van de contacten.

ONDERZOEK EN DIAGNOSE

Als patiënt bij de Long COVID polikliniek spreekt u ons tijdens het onderzoek gemiddeld 4 keer. bij aanmelding krijgt u een lijstje met de links voor ieder gesprek. Deze links verbinden via een beveiligde videoverbinding met ons. De links zijn niet tijdgebonden en dus steeds gelijk als u contact per video wil.

1e CONSULT

Dit eerste gesprek vindt plaats via video.

In dit gesprek willen wij een beeld krijgen van uw voorgeschiedenis, maar ook van de tegenwoordige leefomstandigheden.

U spreekt met Ineke Vermeulen. Zij heeft een paramedische opleiding en is al 30 jaar betrokken bij het onderzoek en de behandeling van ME/CVS.

In dit gesprek dat gemiddeld 1 uur duurt, beginnen wij met uw kindertijd, omdat daar vaak aanwijzingen zijn voor het ontstaan van ziekten die overeenkomsten hebben met Long COVID.

Uw chronische ziekte heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor de mensen in uw omgeving. Door onbekendheid met de ziekte hebben mensen in de omgeving vaak moeite met uw klachten en beperkingen. Deze problemen brengen wij met u in kaart en in het vervolgonderzoek zullen wij daar aandacht aan besteden.

2e CONSULT

Dit 2e consult vindt plaats in de polikliniek, tenzij u niet in staat bent om ons te bezoeken.

U spreekt met Hans Pekelharing, arts of met Marten Otten, MDL-arts over allerlei medische aspecten van uw ziekte en eventuele andere problemen.

Het gesprek duurt meestal ongeveer 45 minuten.

Het is een onderdeel van de diagnostiek en u krijgt in dit gesprek dus ook nog geen verslag van het resultaat.

Voor of na het gesprek met de arts worden testen gedaan.

Een vertraging in het reageren onderzoeken wij met een computertest van de Amsterdamse Neuropsychologische taken.

Wij maken een ECG en wij meten:

 • De kracht en de energieproductie met een handknijptest
 • Orthostatische problemen met een kanteltafel test
 • Eventuele Disventilatie en Convergentiestoornissen

3e CONSULT

Dit gesprek vindt weer plaats via video bellen.

U spreekt met Hans Pekelharing, arts over de voorlopige resultaten van het eerste deel van het onderzoek aan de hand van de gesprekken die wij met u hadden, het laboratoriumonderzoek en de testen. Hiervan maken wij een verslag dat aan uw huisarts wordt gezonden, u ontvangt een kopie.

U bespreekt of nader onderzoek nodig is of dat al kan worden begonnen met de behandeling en de voortzetting van het onderzoek.

Dit consult duurt 30 minuten

BEHANDELING

Na het onderzoek hebben wij in het derde consult met u de mogelijkheden voor behandeling besproken, eventueel nadat het onderzoek is aangevuld.

De behandeling moet zorgvuldig op u worden afgestemd. Wij nemen daarvoor voldoende tijd omdat de onderdelen van de therapie zorgvuldig en na elkaar worden ingezet.

In de 6 maanden hebt u zo vaak als nodig is met ons overleg, maar minimaal eenmaal per 3 weken.

Deze periode is een uitbreiding van de diagnose periode, omdat wij door de reactie op de behandeling inzicht krijgen in de samenhang van de processen die bij u Long COVID veroorzaken.