Hier vindt u een overzicht en uitleg van vele termen gebruikt door ons en in de wetenschap.

  

4-DKL vragenlijst die de ernst van lichamelijke klachten, distress, depressie en angst meet.

Onderdeel van de Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT) meet de snelheid van reageren en fouten bij taken die ingewikkelder worden.

Ziekte waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt, een bekend voorbeeld is reuma.

Borrelia Burgdorferi is de verwekker van Lyme, een ziekte die door teken wordt overgebracht.

Door ons vertaalde vragenlijst waarin symptomen worden gescoord naar ernst en frequentie van voorkomen.

Het model dat wij hanteren is dat van het “ziektegedrag”. Ziektegedrag is het totaal van aanpassingen van een organisme aan ziekte, immunologisch, biochemisch en psychologisch.
In de loop der jaren heeft het accent op deze drie aspecten van het ziektebeeld gelegen.

Lees meer   

Checklist Individual Strength. Vragenlijst die moeheid, concentratie, motivatie en activiteit meet. Ontwikkeld in Nijmegen.

Wat te maken heeft met weten en leren kennen.

Psychotherapeutische techniek waarbij men de controle vergroot. Een nuttige therapie ter ondersteuning bij vormen van chronische lichamelijke beperking. In het verleden meende men dat de behandeling genezend was bij CVS/ME omdat men veronderstelde dat er geen oorzaak was. Inmiddels is dat achterhaald, maar de behandeling is daarmee niet altijd nutteloos.

Chronisch Vermoeidheid Syndroom. In 1994 werden criteria gepubliceerd met Fukuda als eerste auteur. Met enige aanpassingen nog nuttig voor het selecteren van patiënten voor wetenschappelijk onderzoek, maar weinig specifiek. Daardoor is de beschreven groep heterogeen.

DePaul Symptom Questionnaire – Dutch Language Version
Vragenlijst voor de diagnose CVS/ME ontwikkeld door de groep van Jason in de DePaul University in Chicago, door ons vertaald in het Nederlands.

Men veronderstelt dat CVS/ME patiënten die hun beperkingen respecteren in een stabielere toestand geraken met minder terugval. Wij gebruiken na een inspanningstest de hartslagmeter als hulp bij het bepalen van de grenzen.

Meet slaperigheid overdag aan de hand van vragen over het inslaapvallen.

Men meent dat CVS/ME mede veroorzaakt wordt door inactiviteit en dat toenemend trainen CVS/ME geneest. Een goed voorbeeld van een gebrek aan kennis van het ziektebeeld.

Overmatig ademen. Komt voor bij paniek en in een chronische vorm, waarbij voortdurend iets meer wordt geademd dan nodig. Het gevolg is een licht alkalische toestand. Bij inspanning neemt het ademen sterk toe en kan de diagnose goed gesteld worden. Chronische hyperventilatie geeft een groot aantal klachten die op CVS/ME lijken.

Een stof die de werking van het afweersysteem verandert.

Afweersysteem

Een onderzoek tafel die rechtop gekanteld kan worden. Men meet ervoor en erna de hartslag en de bloeddruk. Wij meten ook de hoeveelheid bloed die per slag door het hart wordt uitgepompt. Met deze test kan men de diagnose Postural Orthostatic Tachycardia Syndroom (POTS) stellen als het hart veel sneller gaat kloppen en de diagnose Orthostatische Hypotensie als de bloeddruk teveel zakt.

Ook bekend als melkzuur. Een koolhydraat dat helpt bij het verwijderen van zuur uit de cel.

Bij rust en normale activiteit wordt uit o.a. koolhydraat en zuurstof energie gemaakt. Bij het vrijkomen van de energie in de cel komt ook zuur vrij. Het zuur wordt opnieuw gebruikt. De hoeveelheid zuur neemt toe als er meer energie vrijgemaakt wordt en bij een zekere activiteit dreigt de cel beschadigd te raken door een teveel aan zuur. Dan wordt lactaat gevormd. Bij de productie van lactaat wordt zuur opgenomen en bij het transport van lactaat uit de cel gaat een zuur atoom mee naar de bloedbaan.
De belasting waarbij het normale systeem niet meer toereikend is heet de lactaat drempel, de verzuringgrens of ook wel de anaerobe drempel.

Meting van het vermogen van de long om lucht op te nemen en te verplaatsen en gassen uit te wisselen met het bloed.

De zuurstofopname bij de maximaal haalbare belasting tijdens de inspanningstest wordt gebruikt om de maximale inspanningscapaciteit aan te geven. Wordt uitgedrukt in liter per minuut, liter per kilo per minuut of als percentage van de gemiddelde waarde van een controlegroep.

In 2011 publiceerde een groep met Carruthers als eerste auteur nieuwe criteria van ME. De criteria zijn specifieker en het idee dat er een psychische oorzaak zou zijn werd verlaten.

In vrijwel iedere cel bevinden zich deze systemen waar energie wordt geproduceerd. Afwijkingen veroorzaken ernstige verstoring van de energieproductie.

Het signaal “moe” wordt door de hersenen gegenereerd. Het is een zeer basaal biologisch gegeven dat bij zeer eenvoudige dieren aantoonbaar is. Het hoort thuis in dezelfde groep als honger, dorst en pijn. Dit zijn signalen die als negatief worden ervaren en leiden tot verandering van gedrag, waarna het signaal uitdooft.

Bij pijn kennen we meer mogelijke oorzaken, maar bij moeheid is het aantal oorzaken nog vele malen groter.

Lees meer   

Postural Orthostatic Tachycardia Syndroom. Bij de overgang van liggen naar staan neemt de terugstroom van bloed naar het hart af. Het hart reageert met een versnelling. Als dat meer dan 30 slagen per minuut is spreekt men van POTS. In de praktijk heeft men vaak klachten van duizeligheid bij stil staan.

Een vragenlijst die allerlei aspecten van activiteit meet. Door ons gebruikt voor het bepalen van ervaren lichamelijke beperking. Aanvullend belangrijk, maar niet objectief zoals een inspanningstest.

Verhouding tussen geademde lucht en uitgeademde CO2. Goede maat voor afstemming van ventilatie en bloedstroom in de longen. Wordt gestoord door hyperventilatie.

Medicijn dat delen van het afweersysteem remt, wordt gebruikt bij vormen van kanker en reuma.

Hoeveelheid calorieën die het lichaam gebruikt voor warmte en allerlei vitale processen.

Zie Lactaatdrempel

Een manier om een afwijking van de gemiddelde waarde aan te geven. Een Z-score van 1 komt overeen met 1 standaarddeviatie. Bij de beschrijving van een kenmerk van een groep ligt de uitkomst van 95% binnen 2 standaarddeviaties aan beide zijden van het gemiddelde. Bij een gevonden waarde van meer dan 2 Z-scores neemt men aan dat de kans klein is dat de waarde normaal is.

Vragenlijst die de aanwezigheid van depressie meet.

Cellen onttrekken zuurstof aan het bloed. Het gevolg is een verschil in zuurstof tussen het aanvoerende en het afvoerende bloed. De normale waarden bij gezonden die een inspanningstest doen zijn bekend. Een waarde van minder dan 10 ml zuurstof/100 ml bloed is altijd abnormaal, maar ook hogere waarden kunnen wijzen op een stofwisselingsprobleem in de spiercellen.

Hoeveelheid zuurstof die per minuut wordt opgenomen, ook wel uitgedrukt als milliliter per minuut per kilogram lichaamsgewicht.

Percentage zuurstof in het bloed. Het bloed bevat een hoeveelheid zuurstof dat aangevuld wordt door de longen en verbruikt door de lichaamscellen. Het percentage daalt als het gebruik groter is dan de aanvoer.

Vragen?

Verdere informatie over onze onderzoeken en research vindt u hier:

Heeft u nog vragen na deze informatie gelezen te hebben?
Neem dan contact met ons op.