Long Covid Behandeling

Wat is Long Covid

Wij maken onderscheid tussen onvoldoende herstel door weefselschade door het SARS-COV-2 virus, met mogelijke gevolgen van een verblijf op de intensive care en het niet optreden van volledig herstel zonder aantoonbare schade.

Zo is de benauwdheid te verklaren door schade aan het longweefsel met een beperkte mogelijkheid om te herstellen, herstelt het verlies van geur en smaak vaak wel en herstelt de energieproductie niet altijd.

Long Covid treedt ook op na geringe klachten tijdens de infectie. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat het virus nog aanwezig blijft. In andere onderzoeken vindt men dat een tweede infectie of medicijnen misschien de Long Covid veroorzaken en mogelijk spelen auto-immuun processen een rol. Studies wijzen in een deel van de gevallen op een mogelijke beschadiging van zenuwweefsel.

De oorzaken voor Long Covid bestaan voor een belangrijk deel uit functiestoornissen.

De functiestoornissen worden veroorzaakt door aanpassingen van processen, zoals hormoon en energieproductie. Het gevolg is dat je de trap niet meer kunt oplopen omdat de energie daarvoor onvoldoende wordt geproduceerd.

Alle processen in het lichaam moeten nauwkeurig op elkaar zijn afgeregeld. Bij Long Covid is dat vaak een probleem. Het gevolg kan zijn dat de bloedcirculatie niet goed reageert bij zitten of staan en duizeligheid en brainfog ontstaat.

Wat kunnen wij bieden voor Long Covid behandeling?

Voordat wij uw medisch probleem met medicijnen en andere middelen behandelen beginnen wij met een onderzoek van de voorgeschiedenis, het verloop en, als daar aanwijzingen voor zijn en het nog niet is gedaan, zorgen we voor een meting van de longfunctie, hartfunctie en inspanningscapaciteit, zo uitgebreid als nodig is. Daarbij bepalen wij samen met u wat nodig en haalbaar is. Zo is een test op de fietsergometer vaak belastend, maar niet altijd de goede test bij PASC en Long Covid.

We hebben hierboven vastgesteld dat je Long Covid niet geneest met fietsen en praten. Maar wat kan dan wel?

Er begint kennis te komen over de processen die de klachten en symptomen veroorzaken. Wij beschikken over middelen waarvan aannemelijk is gemaakt dat zij de onderliggende processen beïnvloeden. Onze kennis is verkregen in meer dan 30 jaar onderzoek en behandeling van patiënten met ME/CVS.

Een tekort aan energie, zoals we dat zien bij Long Covid wordt veroorzaakt door een probleem in de energieproductie. In medische woorden: “een mitochondriële dysfunctie”. We kennen een aantal oorzaken die we kunnen aantonen en behandelen. Bij ME/CVS zijn de oorzaken al in kaart gebracht, maar bij Long Covid vraagt dat nog wat aandacht. Voor de meeste oorzaken van een verminderde energieproductie is een behandeling mogelijk.

Duizeligheid bij zitten of staan is in 99% veroorzaakt door een niet optimale aanpassing van de bloedcirculatie. We noemen dat Postural Orthostatic Tachycardia Syndroom (POTS) en dat is goed behandelbaar

Neem contact op voor een intake gesprek

Als u ons belt of mailt zult u contact hebben met Ineke Vermeulen of Corine Reurts. Zij zijn al meer dan 25 jaar werkzaam bij het CVS ME MC en kunnen al uw vragen beantwoorden.

Bel voor een afspraak: 020 4706290
Of mail ons op: info@longcovidpoli.nl

Long Covid Behandeltraject

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor ons onderzoek en behandeling via de telefoon of een email. Wij hebben ook de mogelijkheid om u in een (video) gesprek meer uitleg te geven over ons onderzoek en behandeling.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 4 consulten, of meer als daar aanleiding voor is. Uit onderzoek blijkt dat na een Covid-19 mensen nog lang virussen kunnen uitscheiden. Daarom, en omdat reizen belastend is, vinden de gesprekken plaats met een videoverbinding.

Consult 1

Dit eerste gesprek vindt plaats via video.

In dit gesprek willen wij een beeld krijgen van uw voorgeschiedenis, maar ook van de tegenwoordige leefomstandigheden.

U spreekt met Ineke Vermeulen. Zij heeft een paramedische opleiding en is al 30 jaar betrokken bij het Centrum.

In dit gesprek dat gemiddeld 1 uur duurt, beginnen wij met de tijd voor de acute infectie, omdat daar vaak aanwijzingen zijn voor het ontstaan van ziekten die overeenkomsten hebben met PASC en Long Covid..

Uw chronische ziekte heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor de mensen in uw omgeving. Door onbekendheid met de ziekte hebben mensen in de omgeving vaak moeite met uw klachten en beperkingen. Deze problemen brengen wij met u in kaart en in het vervolgonderzoek zullen wij daar aandacht aan besteden.

Consult 2

Wij beschikken over een groot aantal methoden om te meten hoe ernstig u beperkt bent en wat daarvan de oorzaak is, zodat wij gericht kunnen behandelen. De keuze maken wij op grond van de gegevens uit de vragenlijsten en de informatie uit het eerste consult.

U krijgt voor dit consult een pakket thuis met apparatuur die wij nodig hebben voor de metingen.

Dit 2e gesprek met Corine Reurts, de assistente, vindt plaats via video bellen. Zij begeleidt u bij de testen.

Wij beschikken over een aantal testen voor het meten van beperkingen die eigen zijn aan PASC en Long Covid en wij breiden het aantal testen steeds uit. Voor een deel van de testen kunnen wij u vragen om in ons centrum te komen.

Tijdens het consult doet u een test voor de snelheid van denken en reageren.

Samen met de meetapparatuur sturen wij u een activity tracker, als u die nog niet bezit. Daarmee vervolgt u de veranderingen in uw conditie.

Daarmee vervolgt u de veranderingen in uw conditie dagelijks en met maandelijkse rapporten tijdens de behandeling.

Consult 3

Ook het 3e consult vindt plaats via een videoconsult.

U spreekt met een arts en ME specialist over medische aspecten van uw ziekte en eventuele andere problemen. Hij beschikt over de informatie van de vorige bezoeken en besluit op grond daarvan of verder onderzoek nodig is. Zo is verder onderzoek van de longen of van het hart nodig als wij aanwijzingen hebben voor functiestoornissen. De arts maakt met u een afspraak voor een bezoek als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld omdat u nooit lichamelijk onderzocht bent en er wel een reden voor bestaat. Eventueel specialistisch onderzoek vindt op zijn advies in uw regio plaats.

Het gesprek duurt meestal ongeveer 45 minuten.

Het is een onderdeel van de diagnostiek en u krijgt in dit gesprek dus ook nog geen verslag van het resultaat.

Consult 4

Dit gesprek vindt weer plaats via video bellen.
U spreekt met een van onze artsens over de voorlopige resultaten van het onderzoek aan de hand van de gesprekken die wij met u hadden.

Hiervan maken wij een verslag dat aan uw huisarts wordt gezonden, u ontvangt een kopie.

U bespreekt of nader onderzoek nodig is of dat al kan worden begonnen met de behandeling.

Dit consult duurt 45 minuten

Behandeling van Long Covid

Marten Otten heeft de leiding over de behandeling. Hij is een ervaren MDL arts. Onder zijn leiding werkt de staf dagelijks met u samen aan uw herstel. De contacten verlopen via de telefoon of video. Wij nemen regelmatig, minimaal per 3 weken, maar vaker als dat nodig is contact met u op en wij zijn altijd bereikbaar.

Natuurlijk wordt uw huisarts op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wij verwijzen in overleg met uw huisarts naar specialisten in uw regio als nader onderzoek noodzakelijk is.

Marten Otten

Behandeld arts: Marten Otten

Multidisciplinair

Paramedische begeleiding door psychotherapie, fysiotherapie, ergotherapie en anderen is zeker nuttig voor een deel van de patiënten. Wij kunnen videogesprekken regelen met uw behandelaars waarvan u vindt dat zij betrokken moeten zijn en samen een eenduidig beleid moeten voeren. Er ontstaat zo een multidisciplinair team van behandelaars in uw regio, die is afgestemd op wat u nodig hebt.

Long Covid Behandeling Kosten

Wij merken in de gesprekken dat het voor veel mensen moeilijk is om het bedrag te betalen dat wij nodig hebbe voor het onderzoek en de behandeling. Daarom hebben wij besloten om het bedrag niet meer in deze vorm te vragen, maar alleen zo gespreid dat het voor iedereen zoveel mogelijk betaalbaar is.

Tijdens de behandeling vragen wij € 150, per maand. Overleg met ons als u een andere regeling nodig hebt.

Na deze periode is een abonnement op behandeling mogelijk van € 25, of € 10, afhankelijk van de intensiteit van de contacten.

  • Wij kennen een gratis video informatie spreekuur voor iedereen die meer wil weten over ons en onze behandeling.
  • Voor het onderzoek rekenen wij eenmalig kosten. Hier kunt u meer over lezen op onze uitgebreide informatiepagina.

Aanmelden voor het onderzoek

Via de onderstaande wegen kunt u contact met ons opnemen om uw afspraak voor een onderzoek te maken.

Ineke Vermeulen

Uw contactpersoon

Als u ons belt of mailt zult u contact hebben met Ineke Vermeulen. Zij is al meer dan 25 jaar werkzaam bij het CVS ME MC en kan al uw vragen beantwoorden.

Bel voor een afspraak: 020 4706290
Of mail ons op: info@longcovidpoli.nl