Resultaat van de behandeling in het CVS/ME Medisch centrum. (ook te beluisteren in podcast, klik hier)

Wij publiceren jaarlijks het resultaat van de behandeling van patiënten die ons centrum bezoeken. Wij noteren van iedere bezoeker of men een verbetering ervaart van een middel en in welke mate. Patiënten scoren dat als A nee=0 en ja=1 en als B gering=1, duidelijk=2 en zeer duidelijk=3. (Patient global rating of change) De beide systemen geven een beeld van het effect van middelen zonder de pretentie objectief te zijn. Bijwerkingen worden genoteerd.

Het overzicht betreft de metingen van 1 januari 2021 tot 31 december 2023 bij 143 patiënten.

Het aantal middelen neemt geleidelijk toe. Middelen worden toegevoegd op grond van een wetenschappelijke onderbouwing en vaak beperkte ervaring. Bij ieder middel wordt uitleg gegeven over de beperkte kennis en het voorschrijven van een recept plichtig middel wordt voorafgegaan door ondertekening van een informed consent formulier. De middelen worden op klinische indicatie geadviseerd. Het doel van deze presentatie is een eerste indruk van de effectiviteit van een middel, het is geen resultaat van een wetenschappelijk onderzoek.

Tabel. De gebruikte middelen. Middelen die frequent werden gebruikt zijn weergegeven. A: percentage patiënten dat een verbetering meldde. B: door patiënten gegeven score voor het positieve effect: gering=1, duidelijk=2 en zeer duidelijk=3.