Centraal in de behandeling van ME/CVS in ons centrum staat de activiteit van het immuunsysteem. Het immuunsysteem is niet, zoals wij vroeger leerden, alleen voor de bescherming tegen indringers en kankercellen, maar een systeem dat communiceert en overal in het lichaam zorgt voor controle, groei en ontwikkeling. Die taken komen in het gedrang bij een “indringer alarm”.

Bij ME/CVS is het immuunsysteem in een verhoogde staat van activiteit. Het is alsof er een indringer is, maar we hebben daar nog geen afdoende oorzaak en verklaring voor gevonden (verhoogde activiteit van het immuunsysteem is niet gelijk aan ontsteking).

De veranderde activiteit van het immuunsysteem wordt gecommuniceerd met alle delen van het lichaam.

De gevolgen zijn overal merkbaar.

Het lichaam schakelt van Activiteit naar Reparatie en Herstel.

Dat heeft tot gevolg:

 • Dat minder bloed gaat naar delen die gebruikt worden bij activiteit, zoals de spieren en de hersenen
 • De energieproductie voor activiteit (spieren) verminderd wordt
 • Een belangrijk gevolg is ook dat de hersenen de module “ziektegedrag” inschakelen
 • Je krijgt een gevoel dat je in huis moet blijven of in bed (“moeheid”)
 • De vecht of vlucht reactie is niet nodig en wordt dus uitgezet, het gevolg is dat je trager wordt. (Alleen trager, de andere hersenfuncties blijven intact)
 • Het bloedvolume neemt af. (POTS en Orthostatische intolerantie nemen toe)
 • De darmflora verandert (oorzaak of gevolg of beide?)

De behandeling berust op 4 pijlers:

 1. Moduleren van het immuunsysteem
 2. Optimaliseren van de energieproductie
 3. Stabiliseren en optimaliseren van de circulatie
 4. Verbeteren van het microbioom in de darm

Daarnaast:

 1. Bestrijden van pijn
 2. Verbeteren van slaap
 3. Behandeling disventilatie