In de loop van de jaren hebben we veel opvattingen, theorieën en modellen zien voorbijkomen die probeerden te verklaren waarom de klachten van CVS/ME bestaan. Dat varieerde van gebrek aan beweging en psychische oorzaken tot candida en virussen die door de Amerikaanse geheime dienst werden verspreid. Al deze fantasieën zijn in de prullenbak verdwenen.

Een nieuw model
Een nieuw model, dat aansluit bij de kennis van nu is beschreven door Naviaux [1] . Hij gaat uit van een niet geslaagde genezing als oorzaak van veel ziekten. Het herstel na een ziekte kent volgens dit model 3 fases: In de eerste periode worden beschadigde cellen opgeruimd. Als dat klaar is wordt het licht op groen gezet en gaat het systeem door een poort naar de 2e fase. In deze fase worden de cellen vervangen door nieuwe. Als de informatie over de vervanging compleet is gaat het systeem weer door een poort naar de 3e fase. In deze fase vindt integratie plaats in het organisme. Deze fase eindigt met een poort naar een hersteld organisme. Bij chronische ziekten zoals CVS/ME blijft de derde fase bestaan. Het organisme zet niet de stap naar een volledig herstel.

GESLAAGDE GENEZING

FASE 1:
Opruimen beschadigde cellen

FASE 2:
Vernieuwing van cellen

FASE 3:
Integratie in het lichaam

Volledig herstel

CVS/ME

FASE 1:
Opruimen beschadigde cellen

FASE 2:
Vernieuwing van cellen

FASE 3:
Integratie in het lichaam
BLOKKADE
Volledig herstel

Wat is de oorzaak?
Het is nu de vraag waar we moeten zoeken naar de oorzaak voor de blokkade. Is dat gelijk aan de oorzaak voor de ziekte of een andere factor die daar weinig of niets mee te maken heeft? Men kijkt vaak naar het immuunsysteem. Er is activiteit van het immuunsysteem in het brein, de darmbacteriën zijn anders, cytokines verschillen. Vroeger dachten we dat het immuunsysteem bedoeld was voor het herkennen van vreemde cellen en organismen. Het immuunsysteem reageerde en dat was dat. Nu weten we dat het immuunsysteem onderdeel is van een communicatiesysteem dat alles in het lichaam regelt. Men kan zelfs psychiatrische ziekten herkennen aan veranderingen van het immuunsysteem in het brein.

CVS/ME is een complex probleem geworden dat veranderingen laat zien in alle systemen van het lichaam. Daarmee is het niet anders dan alle andere ziekten. Het mist alleen een op de voorgrond staand symptoom, zoals gewrichtsbeschadiging bij reuma, glucose problemen bij diabetes of uitval bij MS.

CVS/ME heeft een probleem gemeenschappelijk met andere chronische ziekten: we kunnen ze niet genezen. Het overzicht over alle stoornissen is te veel voor ons brein en we moeten ons dus beperken tot de behandeling van onderdelen.

Het model van Naviaux kan gelden voor CVS/ME die na een infectieziekte of na een ernstige lichamelijke beschadiging is ontstaan. Bij het voortduren van de infectie is het model mogelijk niet van toepassing.

Onderzoek naar de energieproductie
Wij hebben ons gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van stoornissen in de energie bij mensen met CVS/ME[2] [3]. Dat is een deel van het probleem, maar belangrijk omdat het de mogelijkheid om actief te zijn beperkt. Het is een probleem dat bestaat in de derde fase van het herstel. Verbetering van de energieproductie is ons voorlopig doel – tot de blokkade van de poort naar volledig herstel nog niet is opgehelderd. Wij en anderen zoeken naar de oorzaak voor de rem op de energieproductie. Er lijkt een factor in het bloedplasma te bestaan die daarvoor verantwoordelijk is [4]. We zijn steeds beter in staat om de mogelijkheden die er zijn om energie te produceren optimaal te maken. Dat betekent individueel bepaalde behandeling met veel contact, overleg en evaluaties.

Bronnen:
1. Naviaux RK: Metabolic features and regulation of the healing cycle – A new model for chronic disease pathogenesis and treatment. Mitochondrion 2018.
2. Vermeulen RCW, Kurk RM, Visser FC, Sluiter W, Scholte HR: Patients with chronic fatigue syndrome performed worse than controls in a controlled repeated exercise study despite a normal oxidative phosphorylation capacity. Journal of Translational Medicine 2010, 8:93.
3. Vermeulen RCW, Vermeulen van Eck WG, de Jong Medvetska IV: Oxygen extraction and lactate are low during cardiopulmonary exercise test in patients with Chronic Fatigue Syndrome. In: IACFSME bi-annual conference; San Francisco. 2014.
4. Fluge O, Mella O, Bruland O, Risa K, Dyrstad SE, Alme K, Rekeland IG, Sapkota D, Rosland GV, Fossa A et al: Metabolic profiling indicates impaired pyruvate dehydrogenase function in myalgic encephalopathy/chronic fatigue syndrome. JCI Insight 2016, 1(21):e89376.