Armstrong, McGregor, Lewis, Butt en Gooley beschrijven een studie waarin met metabolomics een analyse is gemaakt van stoffen die belangrijk zijn bij de energieproductie [1].

Bij 34 vrouwen met CVS/ME (Canadese 2003 criteria) en 25 gezonden werd in bloed en urine gezocht naar verschillen. Zij vonden in de CVS/ME groep een hogere waarde van glucose met lagere waarden voor de eindproducten van de koolhydraat stofwisseling, met name lactaat. Er lijkt dus sprake van een rem op het koolhydraat aanbod voor de energieproductie.

De aminozuursamenstelling van het bloed en de urine past bij een toename van het aandeel van eiwitaanbod bij de energieproductie. Waarschijnlijk past dit bij de ook gevonden aanwijzingen voor oxidatieve stress door chronische ontsteking.

De lage lactaatwaarden werden door ons al een keer beschreven bij inspanningsonderzoek [2] en het past goed bij de veronderstelling dat een chronisch actief immuunsysteem de oorzaak is van CVS/ME/SEID. Bij immuunactiviteit is een verhoogd glucose in het bloed beschreven, met een rem op de afbraak van glucose en een toegenomen gebruik van eiwitten voor de energieproductie.

Zij schrijven dat dit onderzoek niet past bij een stoornis in de mitochondrieën, maar bij een ander aanbod van brandstof aan de mitochondrieën. Het is altijd prettig om gelijk te krijgen [3].
De studie biedt belangrijke aanknopingspunten voor verder onderzoek, zowel op het gebied van toekomstige markers als voor onderbouwing van de beperkte energieproductie en dus belastbaarheid van CVS/ME/SEID patiënten.

  1. Armstrong CW, McGregor NR, Lewis DP, Butt HL, Gooley PR: Metabolic profiling reveals anomalous energy metabolism and oxidative stress pathways in chronic fatigue syndrome patients. Metabolomics 2015.
  2. Vermeulen RCW, Vermeulen van Eck WG, de Jong Medvetska IV: Oxygen extraction and lactate are low during cardiopulmonary exercise test in patients with Chronic Fatigue Syndrome. In: IACFSME bi-annual conference. San Fancisco; 2014.
  3. Vermeulen RCW, Kurk RM, Visser FC, Sluiter W, Scholte HR: Patients with chronic fatigue syndrome performed worse than controls in a controlled repeated exercise study despite a normal oxidative phosphorylation capacity. Journal of Translational Medicine 2010, 8:93.